Utility of micro-TESE in the most severe cases of non-obstructive azoospermia

Sedan många år har barnlösa män med nedsatta spermaprov haft goda möjligheter att bli biologiska fäder med hjälp av IVF med sk mikroinjektionsteknik (ICSI). Vid helt utebliven spermieförekomst i sädesvätskan (azoospermi) finns fortfarande goda möjligheter att få hjälp även om mera avancerade behandlingsmetoder krävs. I bifogad länk ligger en nypublicerad artikel där Göran Westlander, versamhetschef och IVF läkare på Livio Ferilitetscentrum i Göteborg, beskriver befintliga behandlingsmetoder och rapporterar resultat i de svåraste fallen av manlig infertilitet.

Läs hela artikeln här: Utility of micro-TESE in the most severe cases of non-obstructive azoospermia

Kategorier