Mikro-TESE kan vara ett sista hopp för män med icke-obstruktiv azoospermi

De vanligaste metoderna att finna spermier hos män med icke-obstruktiv azoospermi har sedan början på 1990-talet varit multipla testikulära nål­aspirationer (TESA; testicular sperm aspiration), perkutana testikelbiopsier eller öppna testikelbiopsier (konventionell TESE; testicular sperm extraction). ­Gemensamt för dessa metoder är att de alla är »blinda«. Multipla punktioner/biopsier tas bilateralt från bägge testiklarna. Testikelvävnaden tas därefter om hand av laboratoriets embryologer, som startar ett tålamodskrävande arbete att finna spermier för att ICSI förhoppningsvis ska kunna utföras samma eftermiddag.

Genom åren har det i studier diskuterats vilken metod som är mest framgångsrik, utan att några säkra skillnader har kunnat påvisas. En systematisk översikt från 2015 visade dock fördelar med öppna biopsier jämfört med aspirationsteknik.

En ny operationsteknik beskrevs första gången redan 1999. Den har på senare år fått ökad spridning på grund av goda behandlingsresultat, och den används nu allt oftare vid fall av icke-obstruktiv azoo­spermi.

Metoden, mikro-TESE, är den första »icke-blinda« operationsteknik där man öppnar och blottlägger större delen av testikelparenkymet. Med operationsmikroskop identifierar man vidgade sädeskanaler, vilket talar för spermieförekomst, och utför små riktade biopsier. Embryologerna får på detta vis mindre och mer högkvalitativt material att undersöka beträffande spermieförekomst. Jämfört med konventionell TESE, där större blinda biopsier tas, minskar risken för blödningar och devaskulariserade områden i testikeln.

Läs hela artikeln: http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2019/07/Ny-operationsmetod-hjalper-infertila-man-bli-biologiska-fader/

Kategorier