Om föreningen

Svensk Andrologisk Förening bildades officiellt 1998 men har sitt ursprung i den nordiska intresseförening för andrologi som bildades på 1950-talet.  Föreningen höll årliga möten där majoriteten av deltagarna var svenska läkare. Denna intresseförening formaliserades sedan som Nordic Association for Andrology (NAFA) som idag är en del av International Society of Andrology (ISA).

Svensk Andrologisk Förening, SAF, bildades av den svenska delen av NAFA för att tillvarata specifika intressen för svenska androloger. Föreningen har sedan 1994 arrangerat årliga möten och arbetar målinriktat för att andrologi ska bli en egen specialitet i Sverige.

Svensk Andrologisk Förening upptogs som sektion inom Svenska Läkaresällskapet 2002. SAF har för stunden ingen medlemsavgift.