Kursverksamhet

Kurser i andrologi och sexologi

Ersta Sköndal Bräcke högskola startade 2007 en utbildning i andrologi. Det finns en grundkurs och en fördjupningskurs på vardera 7,5 högskolepoäng. Studietakten är 25% och kursen ges omväxlande i Stockholm och Göteborg. Kursen vänder sig till alla yrkesgrupper som möter män med frågor om kön och sexualitet.

Malmö högskola ges en kurs i andrologi med inriktning på klinisk sexologi som riktar sig till socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterskeprogram eller inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program. Ger 7,5 högskolepoäng.

Både i Malmö och Stockholm ges med regelbundna intervall kurser inom andrologi, urologisk andrologi och reproduktiv medicin för att täcka delmålen i ST-läkarnas mål för att uppnå specialistkompetens. Idag finns preciserade krav i målbeskrivning för gynekologer, urologer och androloger men inte för allmänmedicinare.

Se fliken hur blir man androlog för detaljer om utbildningsmål.

Kunskap för mänskligheten framåt....