Litteratur

Böcker-andrologi

Bibeln inom andrologi är Andrology. Redaktörer är Nieschlag och Behre, Springer Verlag 2001. ISBN:9783540783541. En uppdaterad version är på gång.

En svensk lärobok är Andrologi. Redaktörer är Stefan Arver, Jan-Erik Damber och Aleksander Giwercman,  Studentlitteratur 2017. ISBN: 9789144097299

En annan läsvärd bok är Male hypogonadism. Redaktörer är Winters och Huhtaniemi, Springer International, 2017. ISBN:9783319532967

Böcker-infertilitet och reproduktionsmedicin

Clinical Management of Male Infertility. Redaktörer Cavallini och Beretta. Springer International 2016. ISBN:9783319355566

Medical and Surgical Management of Male Infertility. Redaktörer Rizk, Aziz och Agarwal. Jaypee Brothers Medical Publisher 2013. ISBN: 9789350259467

Male Infertility for the Clinician. Redaktör Parekattil. Springer Verlag 2013. ISBN:9781461478515

Tidskrifter inom andrologi, sexualmedicin och reproduktion

Andrology är European Academy of Andrology egen tidskrift och hette tidigare International journal of Andrology.

Fertility and Sterility

Human Reproduction

Human Reproductive Update

Reproductive Medicine Review