Forskning

Forskning i Malmö och Öresundsregionen

Reprounion är ett nätverk av 13 kliniker och forskningsenheter i Köpenhamn, Själland och  i Region Skåne. Detta samarbete inkluderar även Medicon Valley och Ferring Pharmaceuticals. Läs mer om utbildning och forskningsaktiviteter på länk nedan.

www.reprounion.eu

Forskning på ANOVA i Stockholm

Vid ANOVA bedrivs forskning inom andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Då ANOVA är en tvärvetenskaplig arbetsplats rör sig forskningsprojekten inom vitt skilda områden som fysiologi, genetik, endokrinologi, molekylärmedicin, psykiatri, psykologi, radiologi m.m. Exempel på forskningprojekt som pågår är:

 

Kafka – om hypersexuell störning. Syftar till att öka kunskapen om sexuell problematik och att pröva en internetadministrerad KBT-behandling för personer med hypersexuell störning med eller utan sexuell avvikelse.

Priotab – om sexuella övergrepp mot barn, behandlingsstudie

Nedsatt spermierörlighet – genetisk studie som söker genetiska förklaringar till nedsatt spermierörlighet

MRtrans – Hjärnavbildningsstudie som studerar effekter av könskonträr hormonbehandling

Transfer – om metabola och epigenetiska effekter av könskonträr hormonbehandling

Immunologstudien – om könskonträr hormonbehandlings effekt på immunsystemet

Rektalcancerstudien – hur rektalcancer och dess behandling påverkar mäns testiklar och männens sexuella och reproduktiva förmåga

Transgraviditeter – om transmän som fött barn

HD-Trex – behandlingsstudie för sexmissbruk/hypersexualitet

Parodontit – om könskonträr hormonbehandlings effekt på parodontit.