Hur blir man androlog?

Internationellt certifierad androlog

För att bli en fullfjädrad internationellt certifierad androlog enligt Eurpean Academy of Andrology (EAA) och European Society of Urology (ESAU) krävs 18 månaders klinisk tjänstgöring på ett ackrediterat centra. Dessa kan man finna på EAA:s hemsida. Man får poäng efter att ha träffat olika patientgrupper och deltagit i andrologiska konferenser och kongresser. Det krävs 90 poäng innan man får söka till examinationen som brukar äga rum i samband med den årliga konferensen. Examinationen är både skriftlig och muntlig och på engelska.
Om du har intresse av att genomgå detta så kontakta ANOVA på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm eller Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) på Universitetssjukhuset i Malmö.

EAA_Curriculum

EAA-certifierade androloger i Sverige

Stefan Arver, ANOVA, Karolinska sjukhuset i Stockholm

Aleksander Giwercman, RMC, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mats Holmberg, ANOVA, Karolinska sjukhuset i Stockholm

Katarina Link, Endokrinolog

Åke Pousette, Professor emeritus

Angel Elenkov, RMC Skånes Universitetssjukhus i Malmö

 

Svensk certifiering i andrologi

Svensk andrologisk förening arbetar fn för att starta en svensk utbildning och examination som skulle kunna vara en grenspecialitet för urologer, endokrinologer, gynekologer och reproduktionsmedicinare. Mer information om detta inom kort.

Kunskapskrav i ST-utbildning för olika specialiteter

Endokrinologi

C 11: Den specialistkompetenta läkaren skall initialt kunna handlägga pubertetens endokrinologi, graviditetens endokrinologi, manlig och kvinnlig infertilitet, sexuell funktion och transsexualism. Kunna bedöma remitteringsbehov till andra specialiteter.

Urologi

C: Den specialistkompetenta läkaren ska kunna bedöma och handlägga symptom och sjukdomar i de manliga könsorganen, symptom och sjukdomar förknippade med manlig sexualitet.

Gynekologi

C 7: Den specialistkompetenta läkaren ska kunna handlägga vanliga reproduktionsendokrinologiska tillstånd. Ha kunskap om utredning och behandling av infertilitet.

Allmänmedicin

C 7: Den specialistkompetenta läkaren ska behärska handläggning av vanligt förekommande gynekologiska besvär och sjukdomar hos kvinnor i olika åldrar samt mödrahälsovård vid normal graviditeter.

Inte ett ord om mannen….

Kunskaper i andrologi

Kunskaper i andrologi är begränsade inom många specialiteter i Sverige idag. Allmänläkare som är första linjen att möta patienter har inga krav i sin ST-utbildning avseende andrologi.

Kvinnor har tillgång till gynekologer och män behöver androloger.