Finns det ett manligt klimakterium?

Inbjudan till webbseminarium

Program den 25 november​

  • 14.00 Välkommen!
  • 14.05 ​Klimakterium virile, andropaus, manligt klimakterium. Återkommande rubriker, men vad innebär de? Emma Frans, senior forskningsspecialist, Karolinska institutet
  • 14.30 Är LUTS ett klimakteriesymtom? Professor Ralph Peeker, Göteborgs universitet
  • 14.55 Åldersrelaterade förändringar i muskelfunktion – finns en klimakteriedipp? Tommy Lundberg, forskare vid Karolinska institutet
  • 15.20 Bensträckare
  • 15.30 Inget klimakterium i testiklarna men får äldre män friska barn? Professor Aleksander Giwercman, Reproduktionsmedicin, Malmö
  • 15.55 Ålder som riskfaktor för androgenbrist hos män? Docent Stefan Arver, Karolinska institutet
  • 16.20 Har morbiditet och mortalitet hos män med klimakteriet att göra? Mats Holmberg, forskare vid Karolinska institutet
  • 16.45 – 17.00 Sammanfattning och frågor

Moderator och programansvarig: Docent Stefan Arver, androlog, Karolinska institutet

För anmälan klicka här

 

 

 

 

Kategorier