Kurs inom Andrologi: VT 2022

Detta är en kurs för dig som i ditt yrke kommer i kontakt med manliga patienter med frågor och problem relaterat till sexuell hälsa och ohälsa. Kursen förmedlar kunskap som gör dig säkrare på att bemöta dessa personer och ge adekvat information och rådgivning.
Kursen är tvärvetenskaplig och väver samman flera perspektiv på den biologiska mannen, personer med penis och pung och dennes sexualitet. Kursen inkluderar även trans- och intersexperspektiven.

Kursen ges i samarbete med RFSU.

Hemsidan med kursinfo och anmälningsfunktion nås via denna länk: Andrologi, 7,5 hp, VT22 (distans)

 

Kategorier