Mäns hälsa – vem bryr sig?

Ett möte med anledning av WHOs skrift ”Strategy on the health and well-being of men” 3 juni 2022, 9.30-15.00. Centralhuset, Göteborg

Anmälan sker med mail till: svandrologi@gmail.com senast 27/5, begränsat antal platser
Ange information om:

  • Namn
  • Yrke/arbetsplats
  • Är du medlem i SAF eller önskar bli medlem?
  • Önskar du delta online eller på plats?
  • Mailadress om du önskar svar till annan adress än den du skickar från

Deltagande på plats kostar 100 kronor för medlemmar och 200 kronor för icke medlemmar. I avgiften ingår lättare lunch och kaffe. Om du önskar vara med på plats uppge även eventuell specialkost. Du får efter din anmälan ett konto du kan betala in anmälningsavgiften på. Då vi fått in betalningen får du en bekräftelse på att du fått plats.
Deltagande online är kostnadsfritt. Du får via mail en länk för att ansluta till mötet.Du kan välja att gå med i föreningen i samband med din anmälan till mötet. Medlemskap är gratis

PROGRAM:

09:30 Inledning – Mats Holmberg, ordförande Svensk Andrologisk Förening

09:40 Mäns sexuella och reproduktiva hälsa: hälso- och sjukvårdens erfarenheter och organisation. Preliminära resultat från Folkhälsomyndighetens rapport – Desirée Ljungcrantz och Mika Fogelberg, Folkhälsomyndigheten och Umeå Universitet.

10:10 Män i Sverige söker mindre primärvård men har fler sjukhusinläggningar än kvinnor – Ingrid Osika Friberg, Jämställdhetsmyndigheten och Karolinska Institutet.

10:30 PAUS 10 min

10:40 Den perfekta mannen? Maskulinitet och kropp i omvandling – Thomas Johansson, Göteborgs universitet.

11:30 MINGEL-LUNCH

12:15 Smärtkuben, utmanar stereotypa bilder av mäns och kvinnors smärta – Anke Samulowitz, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen.

12:30 Våldets effekter på mäns hälsa – Mehrdad Darvishpur, Mälardalens högskola.
12:50 Arbetsolyckor hos män i byggbranschen – Anders Pousette, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet & Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin.

13:10 PAUS 10 min
13:20 Mannen och självmordet – Mattias Jonsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset psykiatri och Göteborgs universitet.

13:40 Har män med sexuell dysfunktion sämre hälsa? – Anastasios Fylaktos, ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

14:00 Manlig infertilitet och ohälsa – Angel Elenkov, Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

14:20 Panelsamtal. Föreläsare och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

14:50 Tack och Hej 

 

Kategorier