Kurs i Andrologi till ST läkare November 2023

Kursen hålls i Stockholm den 22-23 November 2023. 

Anmälan sker med följande blankett som skall fyllas i, kopieras och skickas till e-post: svandrologi@gmail.com. 

Kursavgift: 5000 SEK inklusive moms. Faktureras före kursstart. 

Antagning sker i kronologisk ordning. 

Kategorier