Vårdgivare

Andrologiskt utbildade läkare finns på flera ställen i Sverige. De finns två centra som är ackrediterade från European Academy of Andrology för att utbilda androloger och det är RMC i Malmö och ANOVA i Stockholm.

Det finns även andrologisk kompetens på de flesta urologiska kliniker. Vissa gynekologer med vidareutbildning i reproduktionsmedicin kan även utreda män då oftast i samband med fertilitetsproblem.

Om du misstänker att du har brist på testosteron kan du söka en hormonläkare (endokrinolog) på ditt sjukhus i din hemort eller din vårdcentral som vid behov kan hänvisa dig vidare.

Androloger som är certifierade via European Academy of Andrology

Aleksander Giwercman

Stefan Arver

Mats Holmberg

Katarina Link

Ultraljudsbild av en testikel

Vårdgivare i offentlig regi- andrologisk utredning

Anova, Karolinska Sjukhuset i Stockholm

Reproduktionsmedicinskt Centrum,  RMC, SUS, Malmö

Urologiska kliniker

Endokrinologiska kliniker

Reproduktionsmedicinska kliniker

 

Vårdgivare i privat regi- andrologisk utredning

Privata fertilitetskliniker har ibland en androlog knuten till sig.

Nordic IVF

Livio