Brist på testosteron?

 • Varför får en man brist på testosteron?

  Testosteron är det huvudsakliga manliga könshormonet och bildas i testiklar. Testosteron bildas även i binjurar men i mycket små mängder och män som har opererat bort sina testiklar behöver behandling med testosteron. Hormonet är viktigt i alla faser av en mans liv från fosterliv till ålderdom och brist kan ge påtagliga effekter. Vilka effekter som en man drabbas av vid sviktande funktion beror på när problemet uppstod.

  Det finns en mängd anledningar till att brist på testosteron kan uppstå. Orsaken kan finnas i testikeln eller bero på att reglerande signal från hypofysen inte fungerar. Det finns även medfödda kromosomavvikelser som kan ge bristtillstånd. Vid en mängd kroniska sjukdomar och intag av vissa läkemedel så ökar risken för att drabbas. Män med övervikt och metabolt syndrom har en ökad risk. Detta kommer din läkare att utreda innan en ev behandling med testosteron inleds.

  Eftersom dessa symptom även kan bero på flera andra orsaker är det viktigt att en utredning sker och testosteronbrist föreligger endast då man finner låga testosteronvärden samt symptom som kan förklaras av dessa.

 • Hur söker jag hjälp?

  Om du har någon form av problem som du tror beror på testosteronbrist bör du söka hjälp hos vårdcentralen för utredning och behandling. Du kan även söka hjälp hos en androlog eller urolog. Se flik om vårdgivare. Det är viktigt att en utredning genomförs innan man startar med behandling med testosteron då besvären skulle kunna bero på någon annan sjukdom som kräver annan behandling.

 • Vad bör läkaren göra?

  Utredningen börjar vanligen med en läkarundersökning där man diskuterar problemen, andra sjukdomar, medicinering, hälsokostpreparat mm och gör en kroppsundersökning. Ofta görs sedan en blodprovsundersökning. Denna kan vara mer eller mindre omfattande och kan utföras i ett eller flera steg.

 • Lista på symtom som förekommer vid låga nivåer av testosteron hos en vuxen man bild

  Trötthet, initiativlöshet, koncentrationssvårigheter

  Depression, oro, ångest

  Försämrat minne

  Nedsatt sexuell lust

  Förlust av morgonerektioner

  Erektionsproblem= problem att få stånd

  Viktuppgång

  Minskad muskelmassa och ökad fettmassa

  Ökad bröststorlek

  Behöver inte raka sig lika ofta

  Värmevallningar och svettningar

   

   

Vilka symptom har en man med lågt testosteron?

Det vanligaste och mest specifika symtomet vid brist hos vuxen man är förlust av morgonerektioner och nedsatt sexuell lust. Detta kan drabba alla män någon gång under livet men är problemet kvarstående kan det bero på sjunkande nivåer av testosteron. Om testosteronbrist uppstår hos små pojkar så inträder inte pubertet.

Gynekomasti betyder förstoring av bröstkörtelvävnad och är vanligt förekommande hos män med lågt testosteron. Andra mycket vanliga symtom är upplevelse av trötthet,  initiativlöshet, brist på koncentrationsförmåga och irritabilitet i jämförelse med tidigare. Depressiva besvär, oro och ångest förekommer och brist på testosteron bör uteslutas vid dessa tillstånd.

Vikten kan öka trots oförändrade kost och motionsvanor. Symtom liknande klimakteriet hos kvinnor kan förekomma med vallningar och svettningar. Vissa män med hypogonadism hittas vid utredningar för ofrivillig barnlöshet och kan då ha nedsatt spermakvalitet. Blodbrist med sänkta nivåer av röda blodkroppar är inte ovanligt.

Faktaruta

De flesta symptom som uppkommer vid brist på testosteron är ospecifika och en utredning är av största vikt innan behandling startas. Om behandling inleds bör man gå på regelbundna uppföljningar hos sin läkare.