Spermaprov

 • Fakta om spermier och ejakulat

  Upp till 100 miljoner spermier bildas i testiklarna varje dygn. De lagras i bitestiklarna i avvaktan på sädesuttömning. Spermierna transporteras då genom sädesledarna till urinröret där de blandas med prostatasekret och slungas ut. Därefter töms sädesblåsornas sekret.

  Sädesvätskan kommer huvudsakligen från säd­es­blåsor (2/3) och prostata (1/3) och lite sekret från bitestiklar. Spermierna utgör normalt några tiotusendelar av den totala mängden sperma. Laboratoriet kontrollerar att spermaprovet är representativt genom att mäta normal förekomst av sekret från bitestiklar, prostata och sädesblåsor.

  Resultaten från en spermaundersökning ger en uppfatt­ning om hur spermiebildningen i testiklarna fungerar och om transporten av spermier från testikel via bitestikelgång och sädes­ledare till urinröret är normal. Undersökningen ger o­ckså besked om sper­miernas simförmåga. I ett sper­maprov utgör sper­mi­erna några tiotusendelar av den totala mäng­den spermaprov. Under­sök­ningen av sädesvätskan ger besked om hur bitestiklar, pros­tata­körtel och sädesblåsor utsöndrar sina sekret. De spermier som kommer ut började bildas ungefär tre månader tidig­are och de sista dagarna har de lagrats i bitestik­larna. In­fek­tioner (t.ex. influensa eller tandinfek­tioner) som du genomgått de tre senaste månaderna kan på­verka sper­mierna i provet.

 • Provtagning

  Före provtagningen har du ett uppehåll med sädesuttömning under 2-5 dygn (minst 2 dagars och högst 5 dagars ”abstinens”). För säkrast resultat bör provet tas fram med masturbation i provrum vid laboratoriet. För att undersöka om ejakulatet innehåller rörliga spermier är det viktigt att provet undersöks snarast efter ejakulationen (helst 30 minuter efter uppsamling) och utan att provet blivit avkylt vid t.ex. transport.

  Vanliga kondomer och glidmedel innehåller nästan alltid spermiedödande medel. Undvik därför sådana produkter för att minska risken för att förekomst av rörliga spermier döljs av spermiedödande medel.

  Det är väsentligt att hela spermaprovet samlas upp. Om delar av provet missas, anger du det när du lämnar in provet till laboratoriet. De sista dropparna stannar som regel kvar vid urinrörets öppning och detta behöver inte an­ges.

 • Hur tolkar man ett spermaprov?

  Volymen bör vara >1,5 ml

  Aspermi betyder att det inte kommer någon utlösning och detta kan bero på många olika orsaker.

  Hematospermi betyder att det finns blod i utlösningen.

  Azoospermi betyder att det finns en utlösning men inga spermier i den.

  Oligozoospermi är när utlösningen innehåller färre spermier än WHO:s riktlinjer.

  Teratozoospermi betyder att alltför många spermier har ett avvikande utseende i mikroskop.

  Astenozoospermi innebär att spermierna inte rör sig som de ska. Om spermier inte rör sig behöver man göra ett test för att se om spermierna lever eller är döda.

  Man kan i ett spermaprov finna en kombination av avvikelser som oligoastenoteratozoospermi dvs för få, för långsamma och formförändrade spermier.

  Vissa laboratorier analyserar Sperm Chromatin Sensitive Assay, SCSA vilket ger ett index DFI, DNA fragmenterings index. Om denna faktor är stegrad kan det innebära svårigheter att görs sin partner gravid.

  Gradientkoncentration innebär att spermaprovet centrifugeras. Används för att avgöra om sperman kan användas för insemination.

   

 • Vad gör man vid utebliven utlösning?

  Om spermier och sekret helt eller delvis åker upp i urinblåsan vid utlösning så kallas det för retrograd ejakulation. Orsaken till detta kan vara skador på nerverna som kontrollerar urinblåsans ringmuskel. Detta är vanlig förekommande hos personer med typ 1 diabetes och även efter operationer i lilla bäckenet. Man kan prova med behandling med tabletter för att öka sammandragningen i urinblåsans ringmuskel men det är inte alltid att detta hjälper. Om spermierna hamnar i urinen så mår de inte bra av den sura miljön och man kan då göra urinen mer basisk och därefter rena spermier från urinen på laboratoriet. I vissa fall får man ta ett nålprov från bitestikel eller testikel för att hitta spermier.

Retrograd ejakulation med spermier i urin

Faktaruta

Spermier upptäcktes av en holländare vid namn Antonie  van Leeuwenhok på 1670-talet. Denne man från Delft konstruerade en mikroskop och beskrev i studier på sädesvätska något som han beskrev som animacules vilket betyder små djur. Han framlade hypotesen att ägg befruktades av dessa små djur då man tidigare hade trott att det var ångor från sädesvätska som gjorde jobbet.