FAQ

Jag har fått bröst och de ömmar

En ensidig eller dubbelsidig förstoring av bröst hos en man är vanligt men man ska alltid söka läkare för en utredning. Problemet kan bero på en hormonrubbning med sänkta nivåer av testosteron eller en obalans mellan testosteron och östrogen. Orsakerna till detta kan vara många och det kommer din läkare att informera dig om. Om man har en knöl i ett bröst är det viktigt att man gör ultraljud eller mammografi och sedan ett prov från förändringen för att utesluta bröstcancer. Bröstcancer hos män är mycket ovanligt.

Hur kollar man om man har spermier?

Man kan inte med enbart ögat se om en utlösning innehåller spermier utan man behöver ett mikroskop. Det beror på att spermierna är nästan helt ogenomskinliga om man inte färgar dem. Kunskap om hur man undersöker spermier finns på de flesta större sjukhuslaboratorier men även på kliniker som arbetar med utredning och behandling av barnlöshet.

Jag behandlas med testosteron, är jag steril?

Om du behandlas med testosteron är din spermaproduktion påverkad. Testosteron som tillförs din kropp hämmar signaler från hypofysen som är viktiga för produktion av sperma. Många män har under behandling med testosteron kraftigt sänkt spermakvalitet och ibland inga spermier alls i utlösningen. Viss mängd med spermier kan emellertid finnas och man kan inte ha behandling med testosteron som preventivmedel. Din spermaproduktion återställs till ursprungsläge om du slutar med behandlingen. Om du vill göra någon gravid ska du tala med din behandlande läkare som i vissa fall kan ge ett annat läkemedel för att höja din nivå av testosteron.

Jag får inte morgonerektion längre

Varför män har morgonerektioner är det ingen som vet men man kan tänka sig att mannen tidigt på morgonen är i en avslappad fas med det parasympatiska nervsystemet som är aktivt och det är då lättare att få erektion. Män som är stressade och känner sig jagade har svårt med erektioner då det sympatiska nervsystemet är aktivt. En man utan problem brukar ha 2-5 erektioner under REM-sömn (drömsömn). Förlust av morgonerektioner kan bero på många saker men man bör utesluta att mannens nivåer av testosteron är låga och utesluta sjukdomar av annat slag.

Jag har använt anabola steroider och känner mig nedstämd nu när jag slutat

Detta är mycket vanligt och beror på många olika saker. Dina testosteronnivåer sjunker och det kan ta tid innan din hypofys vaknar till. Detta är en mycket jobbig fas och man kan behöva söka hjälp då risken annars är hög att man återfaller. Kontakta en androlog eller en hormonläkare på din hemort för att få hjälp.

Jag har fått besked att jag saknar spermier, går det att göra något åt?

Om det inte finns spermier i utlösningen så kan det i vissa fall finnas i testiklarna. Du kan då i lokalbedövning genomgå ett ingrepp där man sticker i bitestiklar och testiklar och försöker dra ut spermier. Ibland tar man även en vävnadsbit från testiklarna för att få en diagnos. Se avsnitt om spermier för mer detaljerad information.

Jag har ingen sexuell lust

Förlust av sexuell lust drabbas alla av någon gång men du bör söka läkare om detta inte går över eller försämras över tid. Det kan bero på många olika saker av både psykologiska såväl som kroppsliga skäl och bör utredas. Förlust av sexuell lust följs inte alltid av problem med stånd.

Jag har liten penis

Storleken på mäns penis varierar mycket precis som storleken på andra organ gör. Det kan vara ganska stor skillnad på en penis i slakt skick och vid stånd. Hur stor penis man har påverkar inte njutningen vid sexuell aktivitet vare sig hos dig eller din partner. Det finns inga krämer eller annan medicin som kan förstora din penis när du är vuxen. Barn med mikropenis behandlas ibland med en salva innehållande dihydrotestosteron (DHT) men det fungerar inte hos vuxna. Ett bra sexliv beror mer på kreativitet än storlek av organ.

Jag har opererats för prostatacancer och har problem med det sexuella sedan dess
Sexuella problem efter operation för prostatacancer är mycket vanligt. Operationen skadar ofta nerver som behövs för erektion. Detta blir ibland bättre med tiden men inte alltid. Nervskadan gör även att det inte kommer någon sädesvätska vid orgasm och befruktning på vanligt vis är inte möjligt. Man kan även få problem med inkontinens vilket kan vara psykiskt besvärande. Det finns en folder på Vårdguiden 1177 för mer information.

Jag har ovanligt små testiklar

En mans testikelstorlek varierar med åldern. En pojke som inte genomgått pubertet har små testiklar och detta är normalt. Testikelstorlek mäts i milliliter och din läkare har oftast ett radband med olika storlekar (orchidometer) för att kunna bedöma. När en pojke påbörjar puberteten är testiklarna ofta kring 4 ml och en vuxen man ska ha en testikelstorlek >12 ml. De flesta vuxna män har ca 20-25 ml stora testiklar. Om du upplever att dina testiklar är små så ska du söka läkare. Detta kan bero på många olika orsaker och det är viktigt att ta reda på varför. I vissa fall är tillståndet medfött som vid Klinefelters syndrom.

Jag har svårt att få erektion
Tillfälliga problem med erektion drabbar alla män någon gång men det är viktigt att söka hjälp om problemet fortsätter. Det är också viktigt att en grundlig läkarundersökning utförs innan man startar med behandling då problem med erektion kan vara första tecknet på annan sjukdom. Det finns en mängd orsaker till att erektionen sviker som din läkare systematiskt kommer att gå igenom.

Jag har svårt att nå fram till orgasm
Ibland kan det behövas ett starkare stimuli för att nå orgasm än vad man får vid ett vaginalt samlag. Det kan finnas anledning att byta ställning eller använda handkraft. Ibland är orsakerna av psykologisk karaktär. Alkoholintag kan fördröja tiden till utlösning och göra det svårare att nå en orgasm.

Jag känner mig nedstämd och har tappat lust till det mesta

Denna känsla kan drabba oss alla i olika faser i livet och kan bero på många olika saker. Om besvären inte är övergående så bör man tala med sin vårdcentral. En depression kan ge dessa symptom men även många andra tillstånd. Din läkare på vårdcentralen kan hjälpa dig att utreda och behandla detta. Det är viktigt att man hos män med nedstämdhet tänker på testosteron och kontrollerar ett blodprov. Vissa läkemedel som används för depression kan ge lägre sexuell lust och testosteronnivå.

Jag känner mig trött och håglös

Det finns tusen anledningar till att både män och kvinnor kan känna sig trötta och håglösa och ibland är detta övergående och inget att bekymra sig över. Om besvären är långvariga bör man uppsöka sin vårdcentral för en kontroll. Om ingen annan uppenbar anledning kan hittas så kan en kontroll av mannens testosteron vara bra. Många män med brist på testosteron kan känna sig energilösa.

Jag vill frysa in spermier

Om det finns en medicinsk orsak, dvs tillstånd, sjukdom eller behandling av sjukdom som kan skada spermiebildningen så kan det ske inom ramen för skattefinansierad/offentlig sjukvård. Om du vill sterilisera dig och frysförvara spermier inför detta finns det kliniker som kan hjälpa dig men du måste stå för kostnaden själv. I Europa måste varje klinik som fryser in könsceller vara en så kallad vävnadsinrättning. På www.ivo.se kan du söka efter vilka vävnadsinrättningar som finns i Sverige för nedfrysning av spermier.

Det finns olika metoder att frysa ner spermier. Spermier fungerar mycket olika efter nedfrysning och det är därför viktigt att den inrättning som fryser tinar upp en liten del av det frysta provet för att se att det verkligen finns spermier som överlever nedfrysning och upptining.

Den mängd (eller antal ejakulat) som behöver frysas varierar. Målet är att åtminstone ha ett tiotal ”doser” som senare skulle kunna användas för olika former av assisterad befruktning.

Jag står på metadon och har tappat all lust till sex

Detta är mycket vanligt förekommande hos patienter som behandlas med Metadon eller Buprenorfin då dessa läkemedel hämmar könshormoner. Brist på testosteron är mer regel än undantag och du bör kontrollera blodprov för att se om du har brist på testosteron men det är även viktigt att din läkare kontrollerar om du även har brist på kortison eller sköldkörtelproblem då det är många hormoner som kan påverkas.

Jag svettas abnormt mycket

Svettningar är vanlig förekommande och för det mesta alldeles normalt. Bakomliggande sjukdom som orsak till svettningar är ovanligt men misstanken ökar om du även har feber och viktnedgång. Svettningar och vallningar kan förekomma när nivåer av testosteron sjunker och detta bör uteslutas. Beskriv dina symptom för din läkare som kommer att utreda olika orsaker.

Jag vill ha information om vasectomi 

Vasectomi utförs som en steriliserande åtgärd, dvs hos män som inte önskar fler barn. Ingreppet innebär att man skär av sädesledarna på bägge sidor där ändarna inte får ha kontakt med varandra. Man får efter ingreppet lämna spermaprov för att se att ingreppet fungerat. Om man i framtiden ångrar ingreppet är det viktigt att veta att man inte kan få hjälp att skaffa barn i offentlig vård.

Min penis har blivit krökt 
Detta kan uppkomma av ett trauma eller vara som led i en sjukdom som heter Peyroniers syndrom. Detta är vanligare hos diabetiker och de som även har böjda fingrar (Dupuytrens kontraktur). Plaque i penis ger en krökning som kan vara besvärande vid erektion. Du bör söka urolog på din hemort för att få råd och hjälp för detta.

Får man sämre spermier om man masturberar ofta?

Svaret på denna fråga är nej utan man får snarare bättre kvalitet av att ha regelbundna utlösningar.

Mina testiklar ligger inte i pungen.

Testiklar ska under fosterlivet vandra ner i pungen och finnas där vid födelsen. Om en eller båda testiklarna inte kan hittas i pungen så bör man försöka hitta var de befinner sig och operera ner dom i pungen. Temperaturen i pungen är några grader lägre än i buken vilket är viktigt för att spermier ska trivas. Barnavårdscentraler brukar kontrollera detta vid undersökningar hos barn. Om du som vuxen man inte kan känna dina testiklar i pungen ska du söka läkare. Man kommer då att utföra ett ultraljud eller datortomografi alt undersökning med magnetkamera för att hitta dem. I vissa fall kan testiklarna ha tillbakabildats.

Vad kan man göra om man kommer för tidigt

För tidig utlösning drabbar många män och är överrepresenterat hos män som är omskurna. Man kan använda kondom av tjockare slag för att minska känsel men även ha glidslem i kondomen i syfte att få mindre friktion. Man kan pröva bedövningssalva på ollonet vilket många män upplever vara obehagligt. Knipteknik med tryck på ollonet när man känner att utlösningen är nära kan träna bort problemet. Det finns ett läkemedel som heter Priligy som förlänger tiden till utlösning men preparatet finns fn inte tillgängligt på apotek. Kontakt med en sexolog kan vara av värde.

Är jag steril?

Om du tror att du är steril finns det bara ett sätt att ta reda på om det är sant och det är att kontrollera ett spermaprov. Man kan behöva bekosta detta själv om det inte finns någon bakomliggande sjukdom eller symptom eller om du inte har för avsikt att göra din partner gravid. Vid infertilitet, dvs när man försökt uppnå graviditet med sin partner under ett års tid utan att lyckas, så utförs spermaprov som led i utredningen.

Jag röker hasch- påverkar det mina spermier?

Ja, det gör det. Spermierna blir långsamma och förmågan att befrukta ägget blir nedsatt. Hasch lagras i fettväv och effekten kan vara långvarig.

Påverkar snus och cigaretter spermierna?

Cigarettrökning gör det svårare att göra sin partner gravid och många landsting tillåter inte rökning om man ska få hjälp att uppnå en graviditet. Det är lämpligt att sluta röka av många anledningar men absolut om man ska göra någon gravid.

Det finns vetenskapliga studier som påvisar en negativ effekt av snus på fertilitet och det finns studier som inte visar detta. Det bästa är självfallet att vara nikotinfri.

Jag kan inte dra tillbaka min förhud

Trång förhud försvårar rengöring av ollonet och kan ge infektioner. Tala med din läkare på vårdcentralen som kan skicka en remiss till urolog för ett lätt ingrepp i lokalbedövning. Yngre pojkar kan ibland prova behandling med receptbelagd kortisonkräm.

Jag håller på att bli skallig- kan man göra något?

Skallighet är ofta något som ärvs. Man kan prova ett läkemedel som finns receptfritt på apotek som heter Minoxidil eller Rogaine. Om detta inte hjälper kan man försöka med ett läkemedel som hämmar testosteronets omvandling till dihydrotestosteron. Läkemedlet heter Finasterid eller Dutasterid och är receptbelagt. Det har på senare tid beskrivits att män som tagit dessa preparat förlorat sin sexuella lust och viss försiktighet kan vara klokt.

Det är blod i min utlösning

Detta är inte ovanlig vid masturbation då små blodkärl kan brista och är då ofarligt. Det kan även bero på en infektion vilket bör utredas.

Behöver min partner ligga stilla efter samlag för att öka chansen för graviditet?

Nej, spermier är pigga och snabba och din partner kan fritt skutta runt efter samlag.

Faktaruta

Om du har en fråga som inte finns i listan på denna sidan så kan du maila till svenskandrologi@gmail.com och ställa frågan.