Att göra min partner gravid

 • Vad betyder infertilitet?

  Ungefär 10-15% av de icke samkönade par som vill skaffa barn och har ett regelbundet samliv lyckas inte bli gravida inom ett år. Då räknas de som infertila. Orsaken till infertiliteten beror ungefär lika ofta på mannen som på kvinnan. Om det inte finns någon känd bakomliggande orsak brukar man rekommendera en utredning av infertiliteten.

 • Hur söker jag hjälp?

  Om ni har haft ett regelbundet samliv under ett år utan skydd och inte blivit gravida bör ni söka hjälp. Om ni vet om att ni har något känt problem med fertiliteten kan ni söka tidigare. Kvinnan bör utredas av en gynekolog där man kan söka sig till en privatpraktiserande eller inom offentlig sjukvård. Mannen ska utredas av en androlog eller en andrologutbildad gynekolog eller urolog. Kliniker som sysslar med assisterad befruktning erbjuder ofta möjlighet till utredning. Se separat flik för vårdgivare.

 • Vad bör läkaren göra i utredning av mannen?

  Den första åtgärden är vanligen analys av spermaprov. Mannen bör enligt World Health Organizations (WHO) riktlinjer lämna 2 spermaprov då variationen är stor. Om spermaprovet inte är bra bör mannen genomgå en noggrann läkarundersökning och även lämna blodprov som en utökad hälsokontroll. Läkarundersökningen syftar till att hitta behandlingsbara orsaker till nedsatt spermakvalitet och även till att utesluta annan sjukdom som behöver behandling. Till slut görs en bedömning för att finna det bästa sättet att hjälpa paret uppnå en graviditet.

  Det är då viktigt att man följer de föreskrifter som laboratoriet ger. Provet bedöms efter uppsatta kriterier vid ett certifierat laboratorium. Man bedömer vanligen antal spermier, dess rörlighet samt deras utseende. I vissa fall gör man även fler analyser. Om det första provet innehåller för få spermier eller har för dålig rörlighet eller utseende analyserar man ett nytt prov eftersom variationen mellan prover kan vara stor. Det är viktigt att betona att i ca 40% av utredningarna finner man ett försämrat spermaprov men ingen orsak till detta.

  Läkarundersökning
  Läkarundersökningen kan omfatta:
  Anamnes: man går igenom de aktuella problemen samt vad som tidigare har skett i livet, speciellt sjukdomar och tidigare och nuvarande behandling.
  Längd, vikt, blodtryck och bukomfång: ger grunduppgifter om kroppen.
  Puls och hjärtljud: ger grunduppgifter om hjärtfunktion.
  Andningsljud: ger grunduppgifter om lungfunktion.
  Hårväxt på kropp och kring könsorgan: ger grunduppgifter om utveckling och androgenpåverkan.
  Muskler och fettfördelning: ger grunduppgifter om kroppen.
  Yttre genitalia: undersökning av penis, bitestikel och testiklar.
  Bråck: undersökning för att se om åderbråck eller pungåderbråck finns.
  Per rektum-undersökning: undersökning av prostatakörteln via ändtarmen.

  Blodprov
  Blodprovsundersökningen kan bl. a. omfatta följande analyser:
  Leukocyter, erytrocyter och trombocyter: beskriver de olika blodkropparnas koncentration.
  Hemoglobin och EVF: beskriver blodvärdet samt hur många % röda blodkroppar som finns i blodet.
  Glukos och HBA1c: beskriver sockerkoncentrationen i blodet samt medelvärdet av socker i blodet de senaste 2 månaderna.
  Natrium, kalium och albumin: beskriver äggvite- och saltkoncentrationen i blodet.
  Kreatinin: ger mått på njurens funktion.
  ASAT och ALAT: ger bl.a. mått på leverns funktion.
  Triglycerider, kolesterol, HDL-kolesterol och LDL-kolesterol: ger mått på blodfetterna.
  TSH, T4, testosteron, SHBG, LH, FSH, prolactin och inhibin: ger mått på hormonbalanserna.
  PSA: ger mått på prostatakörteln.

 • Hur går assisterad befruktning till?

  Om man inte på egen hand kan uppnå graviditet så kan man få hjälp med assisterad befruktning. Om man ska få hjälp i den offentliga sjukvården så är det vissa regler som ska vara uppfyllda. Dessa varierar något och det klokaste är att kontrollera vad som gäller i ditt landsting. Den enklaste varianten av assisterad befruktning är insemination. Mannens sperma prepareras då i laboratoriet och via en kateter via vagina till livmodern sprutas sperman upp. Detta kräver en viss kvalitet på sperma och även att bäraren av graviditet har fungerande äggledare. IVF betyder In Vitro Fertilisering och innebär att man hormonstimulerar den som ska bära graviditeten i syfte att bilda fler äggblåsor än vid en vanlig ägglossning. När äggen ser mogna ut på undersökningar med ultraljud så plockas de ut via en vaginalstav med en nål på. Detta sker under bedövning. Man sammanför sedan ägg och spermier på laboratoriet för att uppnå befruktning. Den mest avancerade metoden kallas ICSI. Intra Cytoplasmatisk Spermie Injektion och innebär att en spermie förs in i ägget. Detta utförs vid mycket gravt nedsatt spermakvalitet. Ett ev befruktat ägg återförs sedan efter viss delning till livmodern. Om det blir fler ägg som befruktats så kan dessa frysas. Du kan läsa mer om hur detta går till på hemsidor på Reproduktionsmedicinska enheter.

   

   

   

Ett befruktat ägg i delning och en spermie

Faktaruta

Infertilitet är när ett icke samkönat par under ett års tid försökt uppnå graviditet med oskyddade regelbundna samlag och inte lyckats. Detta drabbar 10-15 % av alla par.