banner

Blodprov

Blodprovsundersökningen kan bl. a. omfatta följande analyser:
Leukocyter, erytrocyter och trombocyter: beskriver de olika blodkropparnas koncentration.
Hemoglobin och EVF: beskriver blodvÀrdet samt hur mÄnga % röda blodkroppar som finns i blodet.
Glukos och HBA1c: beskriver sockerkoncentrationen i blodet samt medelvÀrdet av socker i blodet de senaste 2 mÄnaderna.
Natrium, kalium och albumin: beskriver Àggvite- och saltkoncentrationen i blodet.
Kreatinin: ger mÄtt pÄ njurens funktion.
ASAT och ALAT: ger bl.a. mÄtt pÄ leverns funktion.
Triglycerider, kolesterol, HDL-kolesterol och LDL-kolesterol: ger mÄtt pÄ blodfetterna.
TSH, T4, testosteron, SHBG, LH, FSH, prolactin och inhibin: ger mÄtt pÄ hormonbalanserna.
PSA: ger mÄtt pÄ prostatakörteln.

Postad 2013-05-27 08:48:40