banner

Möten

Inga nya möten har registrerats för tillfället.

Congress of the European Academy of Andrology

Den nionde "Congress of the European Academy of Andrology" kommer att hållas i Rotterdam den 21 - 23 sept 2016.

www.andrologyacademy.net

Pojkars pubertets och identitetsutveckling, vidareutbildning

Vidareutbildningsdagen genomförs den 12 april 2016 kl. 09.00 – 16.00, Ersta Sköndal högskola, Campus Ersta, Sal 3. Anmälan görs på Ersta Sköndal högskolas hemsida, länk http://www.esh.se/andrologidag.
Begränsat antal deltagare, anmälan görs senast den 11 mars 2016.
Kostnad: 500 kr (exkl. moms). I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.
För mer information samt program se bifogat dokument.

Kurs i manlig infertilitet

Kursen kommer att hållas i Malmö den 11-13 april 2016. Plats: MFC, Medicinsk forskningscentrum, lilla aulan, Jan Waldenströmsgata 5, SUS, Malmö.
Pris: 1000 svenska kronor för medlemmar i Svensk andrologisk förening eller dansk andrologisk selskab, för övriga 1250 kronor.
Anmälan skickas till katarina.link@skane.se före den 15 mars 2016 och konfirmation och uppgifter om inbetalning av kursavgift mailas tillbaka.
För mer information på svenska se bifogat dokument.
For more information in english see enclosed document.
Enclosed you also find the program.

Workshop Kleinefelter Syndrome

Den andra workshopen om Kleinefelters sjukdom kommer att hållas i Münster, Tyskland den 10 - 12 mars 2016.

www.klinefelter2016.de

SAF Årsmöte, 11 Sep 2015, Göteborg

Lokal: Antarktis, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg

09.30-10.00Förmiddagskaffe
10.00-12.00Manlig infertilitetsbehandling:
Ökade möjligheter med nya tekniker.
Göran Westlander, Fertilitetscentrum Göteborg
12.00-12.30Lunch
12.30SAF årsmöte
§1 Årsmötets öppnande
§2 Godkännande av dagordningen
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av protokollförare
§5 Val av två justeringsmän
§6 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
§7 Fastställande av röstlängd
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse
§9 Revisorernas berättelse
§10 Fastställande av balans- och resultaträkning
§11 Beslut om resultatdisposition
§12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§13 Beslut om budget och årsavgift
§14 Val av styrelseledamöter och ersättare samt firmatecknare
§15 Val av revisorer och valberedning
§16 Val av fullmäktigerepresentant och ersättare (Läkaresällskapet)
§17 Information om etablering av andrologisk subspecialisering
§18 Föreningens kursaktiviteter och kommande årsmöte
§19 Stadgeenligt inkomna motioner
§20 Årsmötet avslutas
13.00-14.00Uppdatering av hormonell terapi vid avslut av AAS-missbruk
Thord Rosén, Endokrinologiska kliniken, SU Sahlgrenska
14.00-15.00Prostatacancer: En epidemi utan kontroll
Jonas Hugosson, Sahlgrenska akademin
15.00Kaffe

Deltagande i det vetenskapliga programmet och årsmötet är kostnadsfritt och behöver inte anmälas innan. SAF bjuder på lunch och för att bättre kunna beräkna antalet luncher dock tacksam om du skickar ett mail till info@andrologi.se före 20 augusti och berättar att du kommer.

Utbildning inom andrologi

Kursen hålls 16-17 april, Sjöfartshuset, Skeppsbron, Gamla stan, Stockholm.
Kursavgift är 2500 SEK.
För mer information se bifogad pdf

Congress of the European Academy of Andrology

Den åttonde "Congress of the European Academy of Andrology" kommer att hållas i Barcelona den 15-17 oktober 2014. Det är den åttonde i raden av framgångsrika kongresser som arrangeras vartannat år.

Läs mer...

ESHRE, 30th Annual Meeting

ESHRE, 30th Annual Meeting - ESHRE 2014, Munich, Germany 29 June - 2 July 2014.

Läs mer...

Basic Semen Analysis Course - June 2014

Basic Semen Analysis Course (ESHRE course - open also to EAA members) in Scandinavian and English language:, Stockholm June 15-19.

Queries to: Lars.Bjorndahl@ki.se

Årsmöte och ReproHigh Seminarium 12 juni 2014

Lokal: Aulan, Plan 3, Jan Waldenströmsgata 47, Skåne Universitetssjukhus Malmö.
Tid: kl. 09.30-18.00

09.30-10.00 Coffee and registration

Androgens in the male
Moderator:Aleksander Giwercman; Stefan Arver
10.00-10.30Biological aspects of androgen action (Åke Pousette)
10.30-11.00Impact of androgen deficiency in subfertile males and cancer survivors (Katarina Link)
11.00-11.30Androgen deficiency in aging males (Stefan Arver)
11.30-12.00Androgens and smoking – clinical and molecular data (Linus Kvist)
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00SAFs Annual meeting
14.00-14.30Genetic aspects of androgen action (Yvonne Lundberg Giwercman)
14.30-15.00Androgens and inflammation – molecular aspects (Christos Tsatsanis, Greece)
15.00-15.30Androgens and low grade inflammation – clinical aspects (Johannes Bobjer)
15.30-16.00LC-MS/MS analysis of sex steroid levels (Anders Juul)
16.00-16.30Coffee
Androgens in the female
Moderator:Katarina Link, Claus Yding Andersen
16.30-17.00Androgens and ovarian function (Claus Yding Andersen)
17.00-17.30PCOS and hyperandrogenemia - new diagnostic criteria, and search for a new approach to ovulation induction (Mette Petri Lauritsen)
17.30-18.00Should females be treated with testosterone?- (to be determined)

Workshop on Carcinoma in situ Testis - Copenhagen

8th Copenhagen Workshop on Carcinoma in situ Testis and Germ Cell Cancer (8th CIS Workshop), May 18 - May 20, 2014 Copenhagen, Denmark.

Läs mer...

18th European Testis Workshop

18th European Testis Workshop, ETW 2014, May 13 - May 16, 2014 Elsingore, Denmark.

Läs mer...

European Association of Urology , April 2014

EAU, European Association of Urology , Stockholm on 11-15 April 2014.

Läs mer...

American Society of Andrology 39th Conference

American Society of Andrology: 39th Annual Conference April 4 - 8, 2014, Atlanta, Georgia, USA.

Läs mer...

ESSM 16th Congress

ESSM 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine Januay 29 - February 1, 2014, Istanbul, Turkey.

Läs mer...

Course in Andrological endocrinology

On behalf of Danish Andrological Society (DAS), Swedish Andrological Society (SAF), and the research collaboration “ReproHigh” the Department of Growth and Reproduction, Rigshospitalet, holds a postgraduate course in Andrological Endocrinology.

The course will take place:
January 22-24, 2014 at Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark.

Read more...

ASRM/IFFS Boston oct-2013

American Society for Reproductive Medicine/International Federation of Fertility Societies, 12 - 17 October 17 2013, Boston, MA, USA

Läs mer...

SAF årsmöte, Stockholm, 31 maj 2013

Årsmöte 2013-05-31
Lokal: Sal Granit Eugeniahemmet på Karolinska Sjukhuset i Solna.
Tid: kl. 10.00–16.00

Vetenskapligt program
09.30KAFFE OCH SMÖRGÅS
10.00Ordförande och Lokal organisationskommitté hälsar välkomna
10.15Anabola Steroider - från idrotts- till folkhälsoproblem – hur det ser ut vid sjukvårdsfronten?Mikael Lehtihet
11.00Hypersexualitet, "sexmissbruk" och hur man förebygger övergrepp – En andrologisk angelägenhet?Katarina Öberg
12.00LUNCH
13.00Spermaanalyser – Andrologens diagnoslåda ställer krav på kvalitet. State of The WHO ArtLars Björndahl
13.30Andrologens roll vid infertilitetsutredning – gemensam diskussionAleksander Giwercman och Stefan Arver
14.00Hypogonadism och metabolt syndrom, typ 2 diabetes – hur svårt kan det bli? Resultat av en multi-centre RCT studie ARTinMMSJohn Flanagan och Mikael Lehtihet
14.45EFTERMIDDAGS-FÖRSTÄRKNING
15.00Årsmötesförhandling enligt stadgarna
15.45SAF förverkligar de andrologiska visionerna - hur?Aleksander Giwercman
16.00Farväl
Dagordning
 • §1 Årsmötet öppnas
 • §2 Godkännande av dagordning
 • §3 Val av ordförande för mötet
 • §4 Val av protokollförare
 • §5 Val av två justeringsmän
 • §6 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • §7 Fastställande av röstlängd
 • §8 Styrelsens redovisningshandlingar
 • §9 Revisorernas berättelse
 • §10 Fastställande av balans och resultaträkning
 • §11 Beslut av resultatdisposition
 • §12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §13 Beslut om budget och årsavgift
 • §14 Information om etablering av andrologisk subspecialisering
 • §15 Föreningens kursaktiviteter
 • §16 Stadgeenligt inkomna motioner
 • §17 Årsmötet avslutas

Postgraduat Kursus: Mandlig infertilitet

Rigshospitalet, København, 9-11. januar 2013

Kurs i Manlig Sexuell Funktion och Disfunktion

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm, 8-9 november 2012

SAF årsmöte, 2012

Svensk Andrologisk Förenings Årsmöte 2012, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 1 juni 2012

SAF årsmöte, 2011

Svensk Andrologisk Förenings årsmöte, 16 juni 2011, Göteborg

Kurs i Endokrinologisk Andrologi, 2011

Kurs i Endokrinologisk Andrologi, 5-6 maj 2011, Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus Malmö

Mannens hälsodag, 2011

Mannens hälsodag, 9 mars 2011, kl. 9.45-16.45, Finlandshuset, Stockholm

SAF årsmöte, 2010

Svensk Andrologisk Förenings Årsmöte 2010, 11 juni 2010, kl. 9.00, Reproduktionsmedicinskt Centrum, SUS Malmö, Aulan