banner

Om oss

Study for Adam

Svensk förening för Andrologi bildades officiellt 1998 men har sitt ursprung i den nordiska intresseförening för andrologi som bildades pÄ 1950 talet och som höll Ärliga möten dÀr majoriteten deltagare var svenska lÀkare. Denna intresseförening formaliserades sedan som Nordic Association for Andrology (NAFA) som idag Àr en del av Internationell Society of Andrology (ISA).

Svensk förening för Andrologi, bildades av den svenska delen av NAFA för att tillvarata specifika intressen för svenska androloger. Föreningen har sedan 1994 arrangerat Ärliga möten och har en stabil verksamhet med bl.a. egna Ärliga höst- och vÄrmöten och medverkan i de Ärliga nordiska mötena. Sedan 2003 Àr höstmötet förlagt till LÀkarstÀmman.

Vi arbetar mÄlinriktat och har som princip att varje arrangemang ska bÀra sina egna utgifter och vi har ingen Ärsavgift. Korrespondens och information sker helt genom email och vÄr hemsida. Vi har mycket gott samarbete med andra intresseorganisationer inom vÄrt omrÄde och de flesta medlemmarna Àr ocksÄ aktiva medlemmar i NAFA och ISA

Svensk förening för Andrologi upptogs som sektion inom Svenska LÀkaresÀllskapet 2002.